Ontwerpen voor de dag na morgen. Waarom en hoe doe je dat?

Informatietechnologie verandert voortdurend en altijd sneller dan verwacht. Echter de leiding van bedrijven en organisaties wil niet telkens opnieuw een grote transformatie op touw zetten. Het is daarom dat er mensen zijn wiens reguliere taak het is  om na te denken over de dag na morgen. Zodat de voorwaarden om gestelde doelen te kunnen halen, vandaag al worden bedacht en voorbereid. Bovendien kunnen de nodige veranderingen dan planmatig worden doorgevoerd. Enterprise architectuur biedt een raamwerk om met diverse disciplines methodisch na te denken over de toekomst en besluitvormers te helpen de consequenties van hun beslissingen in te schatten. Ik gebruik daarvoor een stapsgewijze aanpak en deel graag mijn best practices in de onderstaande infographic.