Menu Sluiten

Voordeel halen uit veranderende informatietechnologie.

Informatietechnologie verandert voortdurend. Dus ook de potentiële mogelijkheden voor organisaties. Beoordelen of nieuwe mogelijkheden interessant zijn, is de eerste uitdaging. En nadat alle afwegingen tot een positieve beslissing hebben geleid, moet de volgende horde worden genomen: het daadwerkelijk in bedrijf stellen van vernieuwde processen.

Wat leveren de veranderingen op en hoe moet de organisatie de veranderingen vormgeven zodat ze in het geheel passen?

Het doel is met minimale inzet de beoogde voordelen realiseren. Door te anticiperen op veranderende mogelijkheden en die tijdig in lopende processen te integreren. In de praktijk is dat een complexe ambitie. Elise Veltman – van Reekum gebruikt Enterprise Architectuur als middel om overzicht te houden bij alle veranderingen.

Wat levert Enterprise Architectuur als middel op?

Besluitvormers maar ook uitvoerenden overzien met behulp van de Enterprise Architectuur consequenties van beslissingen. Door de organisatie in lagen te visualiseren ontstaat een coherent beeld van de verandering. Platen en tekst geven inzicht in de manier waarop de nieuwe technologie onderdeel gaat uitmaken van de lopende processen. Het inzicht kan vervolgens gehouden worden tegen de te behalen doelstellingen.

Is dat niet een langdurig proces van nadenken? Moeten we daarvoor niet alle kennis op orde hebben?

Architectuur is een middel om te helpen bij veranderingen. Dus moet het middel worden ingezet als daar een doel mee gediend wordt. Tijdens dynamische tijden is er meer architectuur nodig, tijdens rustigere tijden minder.  De architectuur moet afgestemd zijn op de uitdaging waar de organisatie voor staat.

“Uit ervaring weet ik dat het heel goed mogelijk is om in een kort tijdsbestek een goed beeld van de situatie van vandaag en de consequenties voor morgen te krijgen. Ook als niet alle kennis over de organisatie of de veranderingen aanwezig is.”

Het proces van de architectuur maken kan dan juist goed helpen bij het helder krijgen van de gewenste verandering.

Architectuur platen zijn dat niet van die ingewikkelde platen die je niet aan de directie kan laten zien?

Zoals geen enkele organisatie hetzelfde is, zo is geen enkele architectuur hetzelfde. Architectuur werkt pas als het begrepen wordt en dus bijdraagt aan het begrip over de te nemen stappen in de toekomst.

“Het is een middel om informatie mee te communiceren en dus stem ik het af op de cultuur en begrippenkader van de ontvangers.”

van Reekum Enterprise Architectuur Diensten adviseert over de inzet van informatietechnologie binnen organisaties met behulp van Enterprise Architectuur. De vorm van de diensten is divers; het maken van een Enterprise Architectuur, een Project Start Architectuur, specifieke visualisaties voor doelgroepen, kwaliteitstoets van een bestaande architectuur, coachen van architecten(teams).